ساخت رپورتاژ

ویدیو

ساخت رپورتاژ

رپورتاژ آگهی به معنای آگهی که در قالب یک گزارش ارائه می شود. تصور افراد یک گزارش در مورد یک موضوع که به آنها ارائه داده می شود.

نمونه کار